கோயமுத்தூர் தொல்காப்பியர் தமிழ்ச்சங்கமம் (தொல்காப்பியர் பேரவை)

நிர்வாகக்குழு

 • ஆ.காளியப்பன் தலைவர்
 • வேலவன்(எ)ப.வேலுச்சாமி செயலாளர்
 • கா.உமாபதி பொருளாளர்
 • கா.இந்துமதி சட்டஆலோசகர்
 • கா.அம்சவேணி நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்
 • சு. ராஜேஸ் நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்
 • வே.கமலம் நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்
 • க. ராஜா நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்
 • வே.பிரேமலதா நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்
 • இரகுராமன் நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்
 • இர.பூர்ணிமா நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்
 • லிங்.நடராஜன் நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்